PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Konsekwencje zmiany lokalizacji stacji meteorologicznej w Kielcach

Content
Title variants
PL
The consequences of the transfer of meteorological station at Kielce
Languages of publication
Abstracts
PL
Określono wielkość zmian w przebiegu rocznym temperatury powietrza i opadów atmo-sferycznych związanych z przeniesieniem stacji meteorologicznej Kielce do miejscowości Suk ów (6 km od granic miasta). Jako punkt odniesienia wykorzystano dane ze stacji Bodzentyn. Na nowej stacji wartości średniej rocznej temperatury są niższe o O,2°C, a średnia roczna suma opadów o 12,7 mm w stosunku do wartości oczekiwanych na zlikwidowanej stacji Kielce. Przeniesienie stacji poza miasto spowodowało zaniżenie opadów i temperatury powietrza w półroczu chłodnym (wrzesień-marzec). Serie danych miesięcznych temperatury powietrza ze stacji Kielce (1955--1974) i Kielce-Suków (1975--1994) traktowane łącznie można uznać za jednorodne z wyjątkiem stycznia i czerwca. An estimation of the changes of annual course of air temperature and precipitation after transfer meteorological station Kielce to Suków (6 km from boundary of city) was made. Bodzentyn station was treated as a reference point. New station underrated the value of mean annual temperature O.2°C and annual sum of precipitation about 12.7 mm in relation to hypothetical values of non-existence station Kielce. The transfer of the station beyond the city caused decrease of precipitation and air temperature in the cold period (September-March). The series of monthly air temperatures from the stations Kielce (1955-1974) and Kielce-Suków (1975-1994) treated jointly are homogeneous except January and June.
EN
An estimation of the changes of annual course of air temperature and precipitation after
transfer meteorological station Kielce to Suków (6 km from boundary of city) was made.
Bodzentyn station was treated as a reference point. New station underrated the value of mean
annual temperature O.2°C and annual sum of precipitation about 12.7 mm in relation to
hypothetical values of non-existence station Kielce. The transfer of the station beyond the
city caused decrease of precipitation and air temperature in the cold period (September-March).
The series of monthly air temperatures from the stations Kielce (1955-1974) and Kielce-Suków
(1975-1994) treated jointly are homogeneous except January and June.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3066
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3066
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.