PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Zachmurzenie w Toruniu w latach 1986-1995

Content
Title variants
PL
Cloudiness in Toruń in the period 1986-1995
Languages of publication
Abstracts
EN
W opracowaniu rozważano dobowy i roczny przebieg zachmurzenia ogólnego i pojawiania się rodzajów chmur w Toruniu w okresie 1986-1995. Materiał źródłowy pochodzi z cogodzinnych obserwacji wykonywanych na stacji synoptycmej w Toruniu. Badania wykazały, że średnie zachmurzenie dla tego okresu wynosi 6,4. Maksymalne zachmurzenie obserwowano w listopadzie i grudniu (7,6), minimalne w maju (5,4). Najczęściej występującymi rodzajami chmur w Toruniu były Se, Cu, Ac, a najrzadziej: Cc, Cs, As. W miesiącach letnich dominującymi rodzajami są: Cu, Ci, Cs i Se, podczas gdy w miesiącach zimowych: Se, St, Ns i Ac. In this paper we consider diurnal and annual course of general cloudiness and appearance of the cloud species in Toruń for the period 1986-1995. The material comes from the synoptic station at Toruń from hourly observations. The investigation has shown that the mean cloudiness for that period equals 6.4. The maximum cloudiness has been observed in November and December (7.6), the minimum one in May (5.4). The most frequently occuring cloud species in Toruń were Sc, Cu, Ac and the most rarely: Cc, Cs, As. In the warm season the domined species were: Cu, Ci, Cs and Sc while in the cold one: Sc, St, Ns and Ac.
EN
In this paper we consider diurnal and annual course of general cloudiness and appearance
of the cloud species in Toruń for the period 1986-1995. The material comes from the synoptic
station at Toruń from hourly observations. The investigation has shown that the mean
cloudiness for that period equals 6.4. The maximum cloudiness has been observed in November
and December (7.6), the minimum one in May (5.4). The most frequently occuring cloud
species in Toruń were Sc, Cu, Ac and the most rarely: Cc, Cs, As. In the warm season the
domined species were: Cu, Ci, Cs and Sc while in the cold one: Sc, St, Ns and Ac.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3061
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3061
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.