PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

O prognozie potencjalnych warunków zanieczyszczenia atmosfery

Content
Title variants
PL
On forecasting of atmospheric pollution potential
Languages of publication
Abstracts
PL
Wzrastająca liczba mieszkańców świata, jak również szybki i niekontrolowany rozwój megamiast wywołują pilną potrzebę informacji, przewidywania i wczesnego ostrzegania opojawianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeńpowietrza. Takie prośby powinny być i często uż są kierowane do narodowych służb meteorologicznych. Operacyjny oddźwięk na taką potrzebę może być spotykany w rzeczywistości głównie poprzez prognozę potencjalnych warunków zanieczyszczenia atmosfery, opartą na produktach numerycznych, mezoskalowych modeli, odpowiednio rozwijających się i dostosowanych do spełniania wymagań użytkowników.
EN
Growing world population as well as rapid and uncontrolled developement of megacities evoke urgend demand for information, forecasting and early warnings of dangerous air pollution episodes. Such requests will be, and often already are directed to national meteorological services. Operational response to such requests could be met in reality mainly by forecasting of atmospheric pollution potential, based on the products of mezoscale numerical models, properly developed and adapted to meet users requirements.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3056
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3056
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.