PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich

Content
Title variants
PL
Long-term variability of snow cover in Cracow and suburban areas
Languages of publication
Abstracts
PL
Analiza pokrywy śnieżnej w Krakowie w okresie 1921/22-1996/97 wykazała istnienie ujemnego trendu liczby dni z pokrywą śnieŻllą i brak wyrażnych tendencji w przypadku maksymalnych grubości i sum grubości pokrywy śnieżnej w sezonach zimowych. Stwierdzono wyraŻlly spadek wartości liczbowych charakterystyk pokrywy śnieżnej w Krakowie od początku lat sześćdziesiątych. Badano szeregi czasowe pokrywy śnieżnej dla kilku stacji zamiejskich pracujących w tym okresie. Dla pięciu, z sześciu wziętych pod uwagę, stacji spadek wartości maksymalnych grubości pokrywy śnieżnej okazał się wolniejszy niż obserwowanych w centrum Krakowa.
EN
An analysis of snow cover in Cracow during the period 1921/22-1996/97 indicated a negative time trend for number of days with snow cover and lack of clear tendencies in maximum depth and sum of daily snow cover depths during winter seasons. A considerable decrease in all snow cover characteristics in Cracow from the beginning of the '60s was found. The snow cover time-series for several suburban stations recorded during this period· were analysed. For five, among six stations under considerations, a decrease in maximum snow cover appeared to be slower than that observed in the Cracow city centre.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3055
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.