PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Miejska Stacja Obserwacyjna w Krakowie jako przykład ukierun¬kowanego systemu badań klimatu miasta

Content
Title variants
PL
The urban observing station in Cracow as an example of a dedicated system for urban climate studies
Languages of publication
Abstracts
PL
Stacja miejska w Krakowie została zorganizowana w związku z potrzebą uzyskiwania danych metorologicznych dla rozwiązywania problemów jakości powietrza. Stacja obejmuje dwa bloki: operacyjny i badawczy. Pierwszy blok prowadzi normalne obserwacje przy użyciu dwóch stacji automatycznych, pionowego sodaru oraz sodaru dopplerowskiego. Zadania są następujące: monitoring warunków dyspersji zanieczyszczeń,dostarczania danych do infotmacji publicmej, tworzenie zbiorów danych dla potrzeb modelowania dyspersji. Blok badawczy prowadzi różnego rodzaju badania w meteorologii warstwy granicznej.
EN
Urban station in Cracow was organized to meet the needs of meteo data connected to air quality problems. Station comprises an operational block and a research block. The rust one conducts routine observations with use of 2 automatic stations, a vertical sodar and a 3-beam Doppler Sodar. The tasks are: monitoring of dispersion conditions and data supply for public information; creation of data files for dispersion modelling. The research block conducts different kinds of studies in Boundary Layer Meteorology.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3040
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.