PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Struktura przestrzenna miejskiej wyspy ciepła w Łodzi

Content
Title variants
PL
Spatial structure of the urban heat island in Łódź
Languages of publication
Abstracts
PL
Badanie przestrzennej struktury miejskiej wyspy ciepła na obszarze Łodzi prowadzono metodą patrolową przy użyciu czujników HMP-35 fIrmy Vaisala umieszczonych na pięciu samochodach. Serie pomiarowe wykonywano w dniach, kiedy warunki pogodowe stwarzały szanse intensywnego rozwoju wyspy ciepła. Stwierdzono występowanie 2 typów miejskiej wyspy ciepła - komórkowego i zgeneralizowanego. Pierwszy typ występuje w warunkach bezchmurnych i bezwietrznych nocy (prędkość wiatru na stacji zamiejskiej do 1-2 m/s). Zróżnicowanie termiczne osiąga wówczas największe rozmiary, a każda dzielnica, nawet peryferyjnie usytuowana względem centrum miasta, wyróżnia się jako odrębne ognisko ciepła. Obszary nie zabudowane,w tym parki śródmiejskie, są wówczas terenami chłodu. Drugi typ występuje przy wietrze zamiejskim w granicach 2-4 m/s i przyjmuje postać jednej, uogólnionej wyspy ciepła z centrum nieco przesuniętym względem środka miasta zgodnie z kierunkiem wiatru. Przy wietrze powyżej 4 m/s nocna wyspa ciepła w Łodzi jest bardzo słaba, praktycznie zanika.
EN
The researches concerning urban heat island in Łódź have been conducted with use of HMP-35 sensors made by Vaisala, which were placed on 5 different cars. The measurements have been made only when the weather conditions have been considered to be appropriate for development of UHI. Two different types of UHI have been noticed - cellular and general. The cellular type is connected with cloudless and windless weather (wind speed on the outskirts 1-2 m/s). Temperature's differences are the most significant and UHI can be observed individually over each district. Green areas (especially parks) have lower temperature than build-up area. The general type is connected with wind's speed about 2-4 m/s on the outskirts and can be observed as a one global heat island all over the city but with the centre a little displaced according to the wind's direction. When it's blowing faster than 4 m/s UHI at night almost vanish.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3038
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.