PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

The model of winter night-time temperature distribution in Łódź

Content
Title variants
EN
Model nocnego rozkładu temperatury w Łodzi w warunkach zimowych
Languages of publication
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera prosty model przestrzennego zróżnicowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi podczas bezchmurnych, zimowych nocy. Zmiany temperatury powietrza na terenie miasta (dT) obliczone zostały na podstawie spadków temperatury na obszarach zamiejskich (dT) z wykorzystaniem zależności dT u = A . dT,. Formułę tę stosowano dla poszczególnych sektorów miasta (komórki 500 x 500 m) o różnym stopniu urbanizacji, z krokiem czasowym równym 100 min. Współczynnik A dobrany został zależnie od prędkości wiatru i stopnia urbanizacji. Dodatkowo po każdym kroku iteracji stosowano procedurę wygładzającą pole temperatury zależnie od prędkości wiatru. Mimo prostoty, model w zadowalający sposób opisuje zarówno przestrzenny rozkład temperatury, jak i czasowy rozwój miejskiej wyspy ciepła (rys. 2-5).
EN
In the paper a simply model of the um shape in Łódź during cloudless, winter night is presented. Decreases of the temperature in the city (dT J were calculated with the aid of rural temperature decreases (dT,) basing on the relation: dTu =A ·dT,. This formula was applied to the city sectors (cells 500 x 500 m) with different urbanization ratio with the time step equal 10 min. Factor A was choosen empirically depending on wind speed and urbanization ratio. Additionally, in each iteration temperature field was smoothed proportionally to the wind speed. In spite of simplicity the model well describe temporal evolution and spatial distribution of the UHI.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3037
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.