PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Air pollution against the background of gasification and climatic factors (exemplified by the situation of Rabka)

Content
Title variants
EN
Zanieczyszczenie powietrza na tle gazyfikacji oraz czynników klimatycznych (na przykładzie Rabki)
Languages of publication
Abstracts
EN
In the paper the results of air pollution researches in Rabka (dust and sulphure dioxide concentration), conducted before and during the gasification of the town, are presented. The considerable decrease of the air pollution level has been appeared in the period 1993-1995. It is suggested that the introduction of gas as a main energy medium instead of coal and coke had an important influence on this decrease. The consequence of long winter 1995/96 with low temperatures was increase of pollutions levels.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zanieczyszczenia powietrza pyłem i dwutlenkiem siarki w Rabce, przeprowadzone przed, jak też w trakcie gazyfikacji miasta i rozpatrywane na tle czynników pogody. Ocena dotychczasowego materiału wykazała, iż od 1993 r. zaznaczył się wyraźny spadek poziomu zanieczyszczeń powietrza w odniesieniu do lat wcześniejszych i sugerowała, iż wprowadzenie gazu jako nośnika energii w miejsce węgla i koksu miało istotny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza do roku 1995. Długa i charakteryzująca się niskimi temperaturami zima 1995/96 istotnie zaburzyła występującą prawidłowość i w konsekwencji wystąpił wzrost poziomów zanieczyszczeń i pogorszenie oczekiwanych efektów aerosanitarnych, a w efekcie korzyści zdrowotnych uzdrowiska Rabka.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3031
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3031
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.