PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wpływ zabudowy miejskiej Warszawy na kierunek i prędkość wiatru

Content
Title variants
PL
Influence of Warsaw built area on wind direction and speed
Languages of publication
Abstracts
PL
W opracowaniu porównano kierunki i prędkości wiatru w centrum Warszawy (stacja Uniwersytetu Warszawskiego na obszarze o gęstej zabudowie) i na południowo-zachodnich peryferiach (lotnisko) w 1977 r. Kierunki wiatru w centrum miasta były odchylone średnio o około 22,5° (wyjątkowo 45°) w lewo, z wyjątkiem SE, WSW, WNW i NW, które były zgodne na obu stacjach. Kierunki wiatru są zgodne z przebiegiem doliny Wisły (SE-NW) oraz z przebiegiem głównych ulic w centrum miasta (WSW). Prędkość wiatru w centrum maleje średnio o około 55%.
EN
In the paper wind directions and speed in city centre of Warsaw (station in Warsaw University campus, in dense built area) and in south-western peripheries (airfield) in 1977 have been compared. The wind directions in the city centre were deviated generally ~bout 22,5° (uniquely 45°) to the left, except SE, WSW, WNW and NW, which were the same in the both stations. These directions are according with direction of the Vistu1a valley (SE-NW) and with direction of main streets in the city centre (WSW). The wind speed in city centre is decreased an average about 55%.
Keywords
EN
Warszawa   wind   wiatr  
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3029
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.