PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wpływ sytuacji synoptycznych na zachmurzenie w Krakowie

Authors
Content
Title variants
PL
Influence of the synoptic situations on the cloudiness in Cracow
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera wyniki badań wpływu sytuacji synoptycznych na zachmurzenie. źr~em danych były dobowe obserwacje wykonywane na stacji naukowej zakładu Klimatologii IG UJ w Krakowie w latach 1971-1995 oraz Kalendarz sytuacji synoptycznych ... wg T. Niedźwiedzia. Zaprezentowana metoda pokazuje rolę warunków lokalnych w kształtowaniu stosunków nefologicznych, widoczną w przewadze konwekcji nad cyrkulacją w ciepłej połowie roku. Jest ona przydatna przy określaniu częstości występowania rodzajów chmur w określonych typach cyrkulacji i w analizie układów chmur charakterystycznych dla poszczególnych sytuacji synoptycznych.
EN
The paper introduces a more elaborate study of the influence of synoptic situations on cloud cover. The source of data were daily observations made at the meteorological station of the Department of Oimatology of IG UJ in Kraków from 1971 to 1995 and the calendar of synoptic situations by T. Niedźwiedź. The presented method shows the role of local conditions in creating nephological relations (visible in domination of convection over circulation in the warm season), it is useful in determining the probability of occurrence of a given cloud at a particular circulation and in analysing cloud patterns characteristic for different synoptic situations.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3028
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3028
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.