PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Urban influence on human comfort sensation (on the example of Szeged)

Authors
Content
Title variants
EN
Wpływ miasta na odczucie komfortu (na przykładzie Szegedu)
Languages of publication
Abstracts
PL
Badano wpływ miasta średniej wielkości na odczucie komfortu jego mieszkańców na przykładzie Szegedu (Węgry). Miasto jest położone w południowo-wschodniej części Węgier (46°N, 200E). Jego położenie geograficzne jest korzystne dla rozwoju względnie niezakłóconego klimatu miejskiego. Za pomocą odpowiednich wskaŻIlików (THI i RSI) zademonstrowano różnice rocznych i dobowych zmian charakterystyk bioklimatycznych między centrum miasta i terenami zamiejskimi. Na obszarach miejskich i zamiejskich odpowiednio 6 i I % dni w roku to "gorący" typ THI, 30 i 20% odpowiada typowi "komfort", lO i 12% - "chłodny", 54 i 66% - "zimny". W przypadku dłuższych okresów (tygodnie, miesiące) RSI pozostaje poniżej wartości progowej stresu cieplnego. W konsekwencji w ogólnym klimacie regionu miasto korzystnie zmienia glówne elementy klimatologiczne, dlatego też przebywanie w mieście daje odczucie komfortu przez dłuższy czas niż na jego obrzeżach.
EN
The study examines the influence of a medium-sized city on bioclimatic comfort sensation of individuals in Szeged, Hungary. The city is situated in the South-Eastern Hungary (46"N, 20DE). Its geographical situation is favourable to develop a relatively undisturbed urban climate. With the help of suitable indices such as the thermohygrometric index (Till) and the relative strain index (RSI), differences of the annual and diurnal variation of human bioclimatic characteristics between urban and rural environment are demonstrated. In urban and rural areas 6 and I % of the year are in the "hot" THI type, 30 and 20% are in the "comfortable" type, 10 and 12% are in the "cool" type, while 54 and 66% are in the "cold" type, respectively. In the case of longer periods (weeks, months) RSI remains under the threshold value of heat stress. Consequently, the city modifies favourably the main climatological elements inside the general climate of its region therefore staying in the city is comfortable for longer period than in the nearby rural areas.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3024
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3024
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.