PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Charakterystyka pokrywy śnieżnej w Łodzi w latach 1950-1989

Content
Title variants
PL
The characteristic of snow cover in Łódź in the period 1950-1989
Languages of publication
Abstracts
EN
Opracowanie zawiera charakterystykę występowania pokrywy śnieinej w Łodzi. Analizę oparto na 40-letnim materiale pomiarowym pokrywy śnieżnej ze stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek. Wyznaczono podstawowe charakterystyki pokrywy śnieźnej: liczbę dni okresu potencjalnego, liczbę dni ze śniegiem i liczbę dni z trwałą pokrywą śnieiną. Wyznaczono także podstawowe statystyki sezonów zimowych: sumę grubości pokrywy śnieżnej, maksymalną, minimalną i średnią grubość pokrywy dla powyższych charakterystyk i dla całego sezonu. Zbadano relacje pomiędzy długością okresów charakterystycznych pokrywy śnieżnej. Ustalono zależności między termicznymi i śnieżnymi warunkami zim w Łodzi. Określono związki pojawiania się sezonów zimowych o ekstremalnych warunkach śnieżnych z częstością występowania wybranych typów cyrkulacji atmosferycznej. This paper includes an analysis of the occurrence of the snow cover in Łódź. This analysis is based on materials of 40-year snow measurements at the meteorological station in Łódź- -Lublinek. Basic characteristics of snow cover have been calculated that is: number of days of the potential period, number of days with the snow cover and number of days with the permanent cover. Basic statistics in winter seasons have been marked: sums of snow cover thickness, maximal, minimal and average of snow cover thickness for separate period characteristic, for all the season. The relationship between lengths of characteristics period of snow cover have been tested. Dependence of thermic and snow conditions of winters in Łódź has been stated. The relationships of appearance of winter seasons of extreme snow condition with frequency of appearance of particular types of air circulation have been stated.
EN
This paper includes an analysis of the occurrence of the snow cover in Łódź. This analysis
is based on materials of 40-year snow measurements at the meteorological station in Łódź-
-Lublinek. Basic characteristics of snow cover have been calculated that is: number of days
of the potential period, number of days with the snow cover and number of days with the
permanent cover. Basic statistics in winter seasons have been marked: sums of snow cover
thickness, maximal, minimal and average of snow cover thickness for separate period
characteristic, for all the season. The relationship between lengths of characteristics period of
snow cover have been tested. Dependence of thermic and snow conditions of winters in Łódź
has been stated. The relationships of appearance of winter seasons of extreme snow condition
with frequency of appearance of particular types of air circulation have been stated.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3023
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.