PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie emisji ciepła antropogenicznego we Wrocławiu

Content
Title variants
PL
The spatial differentiation on anthropogenic heat emission in Wrocław
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł zawiera informacje o przestrzennym zróżnicowaniu rozkładu emisji ciepła sztucznego we Wrocławiu w 1995 r. W przeprowadzonej analizie do obliczeń wzięto następujące dane: zużycie gazu, energii elektrycznej i paliw stałych spalanych łącznie w procesie ogrzewania centralnego i lokalnego. Według przeprowadzonych obliczeń średni strumień ciepła sztucznego emitowanego do atmosfery z obszaru miasta (107 km2) w sezonie grzewczym wynosi 30 W/m2, podczas gdy poza sezonem - 13 W/m2• W centralnych rejonach miasta emisja ciepła wynosi 91 W/m2 w sezonie grzewczym i 34 W/m2 poza sezonem, podczas gdy na peryferiach odpowiednio - 9 W/m2 i 5 W/m2• Natężenie emisji strumienia ciepła sztucznego, które sięga w ekstremalnych przypadkach w sezonie zimowym do 17% całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi, dowodzi znaczenia tego elementu w kształtowaniu klimatu obszarów zurbanizowanych.
EN
This paper contains information on the three-dimensional differentiation of the distribution of the artificial heat emission in the city of Wrocław in 1995. In analysis the following data were taken into account: the consumption of gas, electrical energy and the amount of solid fuels burnt both - in the process of central and local heating. According to the carried out computations, the average stream of artificial heat emitted to the atmosphere by the urban area (107 kmZ) during the heating season amounted to 30 Wjm2, whereas outside this season it amounts to 13 Wjm2. In the central area of the city the emission amounted to 91 Wjm2 during the heating season and 34 Wjm2 outside, whereas in the suburbs 9 W/m2 and 5 Wfm2 respectively. Produced artificial heat emission figures, constituting in extreme cases up to 17% of the total solar radiation reaching the surface of the Earth during the winter season, prove the importance of this element for the formation of climate of the urban areas.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3022
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3022
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.