PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Zmienność temperatury powietrza na wybranych stacjach Europy Środkowej na tle warunków cyrkulacyjnych

Content
Title variants
PL
Variability of air temperature at the selected stations in Central Europę presented on the circulation conditions background
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca zawiera zwięzłą analizę przebiegu średniej temperatury powietrza w Europie Środkowej w okresie 1901-1995. Została ona uzupełniona o warunki cyrkulacyjne i ich zmienność czasową. Zastosowano nową klasyftkację typów synoptycznych. Dane temperatury pochodzą z dziewięciu stacji zlokalizowanych w obszarach zurbanizowanych. Wzrastająca tendencja temperatury dla roku i dla zimy była obserwowana we wszystkich punktach. Ten element jest dobrze skorelowany z warunkami cyrkulacyjnymi, szczególnie ze wska-źnikiem cyrkulacji zachodniej, który również wykazuje dodatni trend w ciągu badanego okresu.
EN
The study contains the concise analysis of the mean temperature variability in the Central Europe for the period 1901-1995. It was completed on the basis of the circulation conditions and their time fluctuations. The new automatic synoptic type classification was applied. Temperature data origin from 9 stations located in the urban areas. That increasing tendency of the annual and winter temperature was observed in all points. That element is well correlated with the circulation conditions, especially with the zonal (westerly) index which also reveals the positive trend during the investigated period.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3021
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3021
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.