PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu stopnia czystości powietrza napływającego nad aglomeracje miejsko-przemysłowe (na przykładzie Łodzi)

Authors
Content
Title variants
PL
The impact of air circulation on purity of the air flowing over urban and industrial agglomeration (a study case of Łódź)
Languages of publication
Abstracts
PL
Zanalizowano zmiany poziomu zanieczyszczenia pyłem zawieszonym i SOz mas powietrznych napływających nad zachodnie i wschodnie peryferie Łodzi. Stwierdzono wyraźne zmniejszenie tego poziomu, a także jego zaJeźność od typu cyrkulacji atmosferycznej. Wykazano, że obserwowana w miastach Polski poprawa sytuacji aerosanitarnej wynika z uwarunkowań zewnętrznych. Wykazano również wpływ zmian frekwencji poszczególnych typów cyrkulacji (wpływ okresowości procesów cyrkulacyjnych) na zanieczyszczenie powietrza w aglomeracjach miejsko-przemysłowych.
EN
Changes in dust and S02 concentration in the air masses flowing onto western and eastern suburbs of Łódź are analyzed. A significant decrease in these values was observed and dependence of the concentration on the type of air circulation was found. It was shown that improvement in the aero-sanitary conditions was caused by external factors. It was also shown that changes in the frequency of particular circulation types had influence on the air pollution in urban and industrial agglomerations.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3018
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3018
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.