PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wpływ ośrodka miejskiego na meteorologiczne warunki lotów w rejonie lotniska

Content
Title variants
PL
The influence of urban centre on meteorological conditions of flights in the airport area
Languages of publication
Abstracts
PL
Badania przeprowadzono na podstawie wyników cogodzinnych obserwacji pogody na dwóch stacjach lotniskowych: w Tomaszowie Mazowieckim i Nowym Mieście n. Pilicą z lat 1974-1986, 1990-1992. Wykonano analizę porównawczą dla średniej liczby dni z mgłami, silnym zamgleniem, chmurami o podstawie < 100 m oraz w przedziale 100-200 m. Nie znalazła potwierdzenia teza o ujemnym wpływie ośrodka przemysłowego średniej wielkości na meteoro-logiczne warunki lotów w ciągu całego roku. Wpływ ten daje się zauważyć wiosną oraz późną jesienią i na początku zimy. Wpływ emisji pyłów ośrodka przemysłowego średniej wielkości na mwl jest znacznie mniejszy niż innych uwarunkowań lokalnych.
EN
The comparative analysis for mean number of days with fogs, strong mist, clouds with base below 100 m and in the section 1OG-200 m was made. The argument concerning negative influence of the mean size industrial centre on meteorological conditions of flights all the year round hadn't found confirmation. This influence can be noticed in spring, late autumn and in the beginning of winter. The influence of dusts emission on meteorological conditions of flights is considerably smaller than other local factors.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3017
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3017
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.