PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Charakterystyka powierzchni miejskich Łodzi z klimatologicznego punktu widzenia

Content
Title variants
PL
The characteristic of urban area in Łódź from climatological point of view
Languages of publication
Abstracts
PL
Problem kartowania klimatu obszarów miejskich jest niezmiernie złożony. Wynika on
zarówno z wielkiej różnorodności przestrzennej występujących na obszarach zurbanizowanych
typów klimatu lokalnego (mikroklimatów), jak i technicmych trudności ich opisu w świetle
danych eksperymentalnych. W pracy podjęto próbę kartometrycmej charakterystyki powierzchni
miasta z punktu widzenia tych jej cech, które odgrywają decydującą rolę w ksztahowaniu
specyficznych warunków klimatycmych. Określono udział powierzchni sztucmych ogółem,
powierzchni dachów domów o różnych wysokościach, powierzchni zieleni wysokiej (drzew)
i niskiej (trawniki, pola) oraz obliczono parametr szorstkości wg formuły Lettau (frontal area
index) dla dwóch kierunków wiatru.
EN
The climatic researches on urban areas are very complicated. It is caused not only by
a great spatial differentiation of local microclimates but by technical difficulties concerning
the adequate way of describing them in compliance with experimental data as well. In this
work, it has been made an attempt to characterize the urban surface with regard to all the
features which determinate formation of individual climatic conditions. The percentage of
artificial surface in general, surface of the roofs on buildings of different heights, the green
area both trees (as high green surface) and lawns and fields (as low green surface) has been
estimated. J,łesides,the roughness parameter, according to Lettau's formula (frontal area index)
has been calculated for two different wind's directions (N, W).
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3008
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3008
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.