PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Heat island and bioclimatic indexes in the city of Thessaloniki

Content
Title variants
EN
Wyspa ciepła i wskaźniki bioklimatyczne w Salonikach
Languages of publication
Abstracts
EN
The intensity of the heat island in the city of Thessaloniki,during the period 1950-1995,
is studied. Daily data of minimum air temperature in one urban (AUTH) and one rural
station (Macedonia air port) were used to estimate the monthly course of the heat island
effect during the last 46 years. The resulting graphs show the existence of an intense heat
island phenomenon in the city of Thessaloniki, as the daily temperature differences (Tu-Tr),
in some cases exceed the ±6°C and the monthly magnitudes come up to ±4°C. Also, the
monthly courses of the wind-chilltemperature in the city of Thessaloniki, for a period of 50
years (1946-1995),is analyzed. The march of the wind-<:hilltemperature shows that not any
pronounced fluctuation exists during the warm period, probably due to the contrariwise
behavior of the city on the magnitudes of the temperature and wind parameters, but during
the colder months it exists a positive effect on the mildness of the city climate.
PL
Badano intensywność miejskiej wyspy ciepła w Salonikach w okresie 1950--1995. Dobowe
dane o minimalnej temperaturze powietrza ze stacji miejskiej i zamiejskiej wykorzystano w celu
oceny miesięcznego przebiegu efektu wyspy ciepła w ciągu ostatnich 46 lat. Uzyskane wykresy
wskazują na istnienie intensywnej wyspy ciepła w Salonikach w niektórych przypadkach
przekraczającej natężenie 6°C (różnice temperatury Tu- Tr), a wartości miesięczne dochodzą
do ±4°C. Analizowano również miesięczne przebiegi wskażnika ochładzania wiatrem w Salonikach
dla okresu 50 lat (1946-1995). W chłodnych miesiącach roku w świetle tego wskaźnika
stwierdzono efekt złagodzenia klimatu miasta.
Keywords
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3006
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3006
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.