PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wpływ warunków meteorologicznych na zachorowalność mieszkańców Warszawy

Content
Title variants
PL
Influence of meteorological conditions on the morbidity of the Warsaw citizens
Languages of publication
Abstracts
PL
Istnieją dobrze znane zależnościpomiędzy zachorowalnościąi śmiertelnościąludzi a warunkami
meteorologicznymi. Artykuł zawiera wyniki nowych badań nad związkami tych zmiennych.
Badania oparto na dobowych sprawozdaniach lekarzy jednej z przychodni rejonowych
w Warszawie. Wyszczególniono 21 jednostek chorobowych. Dane dobowe o liczbie zachorowań
były porównywane z głównymi elementami meteorologicznymi. Zaobserwowano wyraźną
sezonowość w występowaniu schorzeń układów krążenia i oddechowego. Wykazują one również
związek z temperaturą powietrza, ciśnieniem atmosferycznym i saldem wymiany ciepła pomiędzy
człowiekiem a otoczeniem.
EN
There are well known quality relationships between human morbidity and mortality and
meteorological conditions. The paper presents the results of new studies dealing with qualitative
relationships of those variables.
The studies base on daily reports of physicians from the one of the clinic for outpatients
in Warsaw. 21 individual diseases were noticed. Daily data of diseases amount were compared
with meteorological parameters. There were observed seasonal differentiation of circulatory
and respiratory diseases. They are also correlated with air temperature, air pressure and net
heat storage (special biometeorological index).
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3003
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3003
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.