PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wstępne wyniki pomiarów całkowitego promieniowania krótkofalowego i promieniowania UV w Łodzi

Content
Title variants
PL
Preliminary results of measurements of absolute short wave radiation and UV radiation in Łódź
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem opracowania jest prezentacja pierwszej serii pOIn1arow (styczeń-lipiec 1997 r.)
całkowitego promieniowania UV w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem dobowego biegu
promieniowania w różnych warunkach meteorologicznych. Kształt krzywych obrazujących
dzienny przebieg wartości natężenia promieniowania całkowitego - le> promieniowania UV
- I•• oraz stosunku I,.fIe (w %) zdeterminowany jest głównie czynnikami astronomicznymi,
przezroczystością atmosfery, stopniem zachmurzenia nieba. Najwyższa średniodobowa wartość
le wystąpiła podczas bezchmurnej pogody w czerwcu (30 czerwca 1997 r.) - 487 W/m2,
a I,. = 35,5 W/m2• W dniach o dużym zachmurzeniu wartości ulegają zmniejszeniu (np. 19
lipca 1997 r. le =49 W/m2, a I•• = 3,2 W/m2). W bezchmurne dni stosunek I,.fIe wynosi
średnio 3--4%, podczas gdy w dni pochmurne udział nadfioletu wzrasta powyżej 6%.
EN
The paper presents the preliminary results of the measurements of DV radiation intensity,I uv' and the total short wave radiation,le'(in W/m 2)in Łódź. The data were collected in the city centre for
the period January-July 1997.
The aim of the work is comparison
of daily courses of IuY'le andthe ratio Iuvfle (in%) during various
weather conditions. The daily courses of Iw and le are similar,
depending on sun position, cloudiness or air transparency.
The radiation is higher during
clear weather reaching maximum daily mean values on 30 June 1997
le=487W/mz and I uv= 35.5W/m2•\ During cloudy weather these
values are lower(le= 49W/m2 and
Iw = 3.2 W/m 2 on 19 July 1997). For fine weather the ratio Iuvfle has well marked daily course with average 3-4% where as cloudy conditions disturb this course and lead to the ratio even more than 6%
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/3002
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_3002
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.