PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Dobowy i roczny cykl występowania miejskiej wyspy ciepła w Łodzi

Content
Title variants
PL
Daily and annual cycle of urban heat island occurrence in Łódź
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca została wykonana przy finansowym wsparciu Komitetu Badań
Naukowych - grant nr 6P04E 036 08.
EN
During the period of 1992-1996 the meteorological station belonging to Department of
Meteorology and Climatology, University of Łódź worked in the city centre of Łódź. The
station was equiped with standard instruments and attended as a normal climatological station.
The difference between air temperature in a city centre (Tu) and on the outskirts of Łódź
on the local airport Łódź-Lublinek (Tr) was used to define the intensity of urban heat island.
Its significant diurnal and annual periodicity have been observed. The biggest positive
differences have always been noticed during the summer nights when the weather conditions
are most suitable to the creation and duration of heat surplus in city. During winter, UHI
is a scarcity and its intensity is much less significant in average (it is caused by rise of wind's
speed during this season). The relations between intensity of um in Łódź, wind speed and
cloudiness have also been analyzed.
PL
W latach 1992-1996 działała w centrum Łodzi Miejska Stacja Meteorologiczna Zakładu
Meteorologii i Klimatologii UL, wyposażona w standardowe przyrządy i obsługiwana w reżimie
pracy stacji klimatologicznej. Dla określenia intensywności miejskiej wyspy ciepła wykorzystano
różnicę temperatury powietrza pomiędzy stacją śródmiejską a stacją zamiejską - w tym przypadku
lotniskową stacją synoptyczną Lódź-Lublinek (fu-Tr). Występowanie miejskiej wyspy ciepła cechuje
się wyraźną cyklicznością dobową i roczną. Największe dodatnie różnice notowano zawsze
w terminie nocnym w okresie lata - najczęściej występują wówczas warunki do tworzenia się
i trwania przez całą noe nadwyżki ciepła w mieście. W zimie mwc zaznacza się rzadziej, a jej
intensywność nie jest z reguły duża, co wynika ze wzmoźonej prędkości wiatru o tej porze roku.
Określono związek natężenia miejskiej wyspy ciepła w Łodzi z wielkości
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2978
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2978
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.