PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Wpływ rozwoju terytorialnego Warszawy na warunki termiczne

Content
Title variants
PL
Effect of Warsaw area development on temperature reconditions
Languages of publication
Abstracts
EN
In the paper changes of temperature differences between city centre of Warsawand south-
-western peripheries during last 63 years (1933-1995) have been considered. Mean value ~t
was 0.37 deg and increased about 0.01 deg per 5 years. The lowest ~t (0.22 deg) was in
1945-1955. It was caused by destruction of the city during the war (1944). The highest ~t
(0.67deg) was in 1963-1965. This was caused by prevailing of atmospheric circulation from
south-western sector.
PL
W pracy omówiono zmiany różnic temperatury pomiędzy centrum Warszawy i południowo-
-zachodnim krańcem miasta w okresie ostatnich 63 lat (1933-1995). Średnia wartość ~t wynosi
0,37 deg i wzrastała o około 0,01 degj5 lat. Najniższą wartość ~t (0,22 deg) notowano w latach
1945-1955, co było spowodowane zniszczeniami miasta w okresie wojny (1944). Najwyższa
wartość ~t (0,67 de g) przypadająca na lata 1963-1965 jest efektem przewagi cyrkulacji
atmosferycznej z sektora południowo-zachodniego.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2971
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2971
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.