PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1999 | 3 |
Article title

Historia badań klimatologicznych w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego

Authors
Content
Title variants
PL
The history of climatological researches in Department of Meteorology and Climatology University of Łódź
Languages of publication
Abstracts
EN
Department of Meteorology and Climatology University of Łódź was created almost 45
years ago. The creator and the many years' head of Department was Professor Stanisław
Zych. The oldest research trends were: urban climate and bioclimate, human biometeorology,
regional climatology of different areas of Poland, fluctuations and long-term changes of climate.
In subsequent years beside above-mentioned it was started to develop such trends us: spatial
differentiation and variability of climate (mainly precipitations), relationships between circulation
and long-term variability of climate conditions in Poland and in Europe, topoclimatic
differentiation in selected field conditions.
PL
Zakład Meteorologii i Klimatologii UL powstał blisko 45 lat temu. Twórcą i wieloletnim
kierownikiem zakładu był prof. dr Stanisław Zych. Najstarsze nurty badawcze to m. in.:
klimat i bioklimat obszarów zurbanizowanych, biometeorologia człowieka, klimatologia
regionalna różnych obszarów Polski, wahania i długookresowe zmiany klimatu. W ostatnich
latach publikacje naukowe dotyczą także: przestrzennego zróżnicowania zmienności elementów
klimatu, głównie opadów atmosferycznych, związków między cyrkulacją atmosferyczną a wieloletnią
zmiennością warunków klimatycznych w Polsce i w Europie, zróżnicowania topoklimatycznego
terenów o urozmaiconej rzeźbie.
Year
Volume
3
Physical description
Dates
published
1999
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2944
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2944
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.