PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1997 | 2 |
Article title

Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki)

Content
Title variants
PL
Chemism of the Struga Dobieszkowska (Młynówka) Spring Water
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem badań były naturalne wypływy wód podziemnych w dolinie
Strugi Dobieszkowskiej (L = 4,2 km; A = 15,7 km2), rozcinającej krawędź
Wyżyny Łódzkiej na przestrzeni trzech poziomów wysoczyznowych.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
1997
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2918
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2918
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.