PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1997 | 2 |
Article title

Źródła strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej i ich gospodarcze wykorzystanie

Authors
Content
Title variants
PL
Springs of the Northern Part of the Łódź Upland and Its Economic Usage
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozmieszczenia źródeł w strefie krawędziowej
Wyżyny Łódzkiej na tIe warunków geomorfologicznych, powiązania z poziomami wodonośnymi
oraz dynamiki ich wydajności w oparciu o systematyczne pomiary. Praca porusza także aspekt
gospodarczego wykorzystania źródeł i potencjalnych możliwości jego rozszerzenia oraz problem
ochrony źródeł.
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
1997
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2915
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2915
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.