PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1997 | 1 |
Article title

Rozwój Doliny Moszczenicy w schyłkowym czwartorzędzie w świetle sytuacji geologicznej, analiz palinologicznych i datowań radiowęglowych w stanowisku Swędów koło Strykowa

Authors
Content
Title variants
PL
The development of Moszczenica valley river in the Late Quaternary in the site of Swędów near Stryków in the light of geological situation, pollen analysis and radiocarbon dating
Languages of publication
Abstracts
PL
Wyżyna Łódzka jest położona w obszarze zlodowacenia środkowopolskiego.
Według większości poglądów, centralne partie wyżynnego półwyspu,
zwanego Garbem Łódzkim (D y l i k o w a 1973), po raz ostatni były zlodowacone
w czasie stadiału radomki, podczas gdy części bardziej zewnętrzne,
w szerokim tego słowa znaczeniu - stokowe, objęte były lądolodem stadiału
warty. Tak więc w centralnych częściach Wyżyny Łódzkiej warunki dla
vistuliańskich przekształceń rzeźby były różne od tych z obszaru zlodowacenia
warciańskiego. Vistuliańskie procesy morfogenetyczne nakładały się tu na
efekty przemodelowań rzeźby w interstadiale pilicy.
Garb Wyżyny Łódzkiej wywarł istotny wpływ na przebieg glacjacji
w czasie zlodowacenia środkowopolskiego stadium warty. Lądolód warciański
wskutek napotkanej na swej drodze wyniosłości podłoża rozdzielił się na
dwa loby: Widawki na zachodzie i Rawki na wschodzie. Granicom maksymalnego
rozprzestrzenienia lądolodu warciańskiego na zachodzie i północy
garbu odpowiadają w przybliżeniu strefy struktur i form glacitektonicznych,
szczególnie silnie wykształcone w obszarze północnej krawędzi garbu, gdzie
genezę szeregu stopni krawędziowych wiąże się ze spiętrzającą, a jednocześnie
wyrównującą powierzchnię stopni, działalnością napierającego lądolodu
(K l a t k o w a 1972).
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1997
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2912
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2912
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.