PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2004 | 6 |
Article title

Zróżnicowanie krajobrazowe terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola

Content
Title variants
PL
Landscape diversity of the Pilica river basin near Wielkopole
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper presents the results of the studies of diversity of natural environment of
the Pilica river basin near Wielkopole. The studied transect covers 5 km2 and stretches
from a local watershed in a zone of outcrops of Mesozoic bedrock to a floodplain of
the Pilica river. Within this area, morpholithohydrotopes were distinguished and in several
locations grain size and agrochemical features of soils were determined. The description
of the landscape structure was supplemented by a landscape cross section depicting geocomplex
types, land use, geology, groundwater level and some soil profiles. In the description
of morpholithohydrotopes the relation between habitat potential and a land use pattern
within the distinguished land units was stressed. The soil profiles were presented, including
grain size and chemical features of soils.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dokumentujących zrozll1cowanie środowiska
przyrodniczego terenów nadpilicznych w okolicach Wielkopola. Dla transektu badawczego
o powierzchni 5 km2, poprowadzonego od lokalnego działu wodnego w strefie wychodni
podłoża mezozoicznego do dna doliny Pilicy, przeprowadzono delimitację geokompleksów
częściowych - morfolitohydrotopów. Wykonano również szereg odkrywek w celu udokumentowania
właściwości granulometrycznych i agrochemicznych gleb. Charakterystykę struktury
przestrzennej wyodrębnionych jednostek uzupełniono przekrojem krajobrazowym, wzdłuż którego
przedstawiono typy geokompleksów, użytkowanie ziemi, styl budowy geologicznej, położenie
zwierciadła wód podziemnych oraz wybrane profile glebowe. Przedstawiono charakterystykę
profIli glebowych oraz zamieszczono tabele przedstawiające cechy granulometryczne i chemiczne
badanych gleb.
Year
Volume
6
Physical description
Dates
published
2004
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2910
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2910
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.