PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2000 | 5 |
Article title

Ochrona zasobów i stosunków wodnych na obszarach podmiejskich

Authors
Content
Title variants
PL
Monitoring and protection of water resources and the hydrological process in the suburban area of Łódź
Languages of publication
Abstracts
EN
The following article contains some remarks of the coordinator of the scientific theme
undertaken by the research group of the Łódź University Department of Hydrology and Water
Management concerning the problems of monitoring, economy and protection of water and
its resources in suburban areas of big cities. It shows the main aim of the undertaken research
and the means of its performance including the location and character of the explored
drainage basin in the suburbs of Łódź. More details as well as introductory results of the
research will be given in the next articles of this volume.
PL
Przedstawiony artykuł zawiera kilka uwag do tematu badawczego, podjętego przez Zespół
Zakładu Hydrologii i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Łódzkiego, a dotyczącego problemów
monitoringu, gospodarowania oraz ochrony stosunków i zasobów wodnych w strefach
podmiejskich wielkich miast. Zaprezentowano w nim cel podjętych badań oraz środki ich
realizacji, w tym kilka zdań na temat lokalizacji i charakteru zlewni badawczej założonej
(w ramach tego tematu) na terenach podmiejskich Łodzi. Więcej szczegółów, jak też wstępne
wyniki prowadzonych badań znajdzie czytelnik w kolejnych opracowaniach zamieszczonych
w dalszej części tomu.
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2000
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/2868
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_2868
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.