PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 14 |
Article title

Measurements of selected greenhouse gases exhalation by using the closed-chamber technique and calculation of hour expiration with regard to CO₂ emissions

Content
Title variants
EN
Pomiar eksahalacji wybranych gazów cieplarnianych za pomocą komory zamkniętej oraz obliczanie wielkości emisji godzinowej na przykładzie wydzielania CO₂
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents the use of a closed-chamber method used for measuring the size of exhalation gases from the soil. The paper presents the assumptions of the method, the measuring kit and information regarding the conversion of the gas concentration in the measuring chamber into the amount of gases emitted from the soil. The authors presented a way of converting concentration of emission gases (for example CO₂) in [ppm] units into the exhalation values [mg (CO₂) x m⁻² x h⁻¹], which are more convenient for comparing the results of environmental tests. The work also includes guidelines for conducting the field measurements and allows one to estimate the size of the exchange of gases between soil and atmosphere.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie metody komorowej, przy wykorzystaniu statycznej komory zamkniętej, służącej do pomiarów wielkości ekshalacji gazów z gleby. W pracy przedstawiono założenia metody, skład zestawu pomiarowego oraz informacje dotyczące przeliczania wartości stężenia gazów w komorze pomiarowej na ilość gazów. Autorzy zaprezentowali sposób przeliczania stężenia gazów (na przykładzie CO₂) w jednostkach [ppm] na wartości ekshalacji [mg (CO₂) x m⁻² x h⁻¹], które są wygodniejsze do porównań wyników badań środowiskowych. Praca zawiera ponadto wskazówki dla prowadzenia pomiarów terenowych i pozwala na szacowanie wielkości wymiany gazów pomiędzy glebą i atmosferą.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/17213
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_17213
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.