PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 14 |
Article title

Analysis of correlation between land surface and selected palaeosurface illustrated with examples from Central Poland

Content
Title variants
EN
Analiza współkształtności powierzchni terenu i wybranej paleopowierzchni na przykładach z Polski Środkowej
Languages of publication
Abstracts
EN
The article presents examples of correlation analysis between palaeosurfaces and the contemporary surface, prepared on the basis of commonly available GIS (Geographic Information Systems) tools. The study area is Central Poland, where, despite several dozen years of palaeogeographic research, no uniform view on the evaluation of the role played by the older bedrock in the genesis of contemporary relief has been formulated. The main part of the study is presentation and analysis of research procedures conducted in GIS techniques, aimed at solving the problem identified above.
PL
W artykule zaprezentowano przykłady analizy współzależności między powierzchniami kopalnymi (paleopowierzchniami) i powierzchnią współczesną, opracowane w oparciu o powszechnie dostępne narzędzia z rodziny GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne). Jako obszar badań wybrano Polskę Środkową, gdzie pomimo kilkudziesięciu lat badań paleogeograficznych, nie ukształtowała się jednoznaczna opinia co do oceny roli starszego podłoża w pochodzeniu rzeźby współczesnej. Główną część opracowania stanowi przedstawienie oraz analiza procedur badawczych prowadzonych w technikach GIS mających na celu rozwiązanie wskazanego wyżej problemu.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/17211
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_17211
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.