PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 14 |
Article title

Atrakcyjność wizualna krajobrazu doliny Mrogi i jej sąsiedztwa w gminie Dmosin

Content
Title variants
PL
Visual attractiveness of landscape of the Mroga valley and its surroundings in Dmosin commune
Languages of publication
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu była ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu fragmentu doliny Mrogi wraz z jej najbliższym sąsiedztwem w granicach administracyjnych gminy Dmosin. Oceny tej dokonano przy zastosowaniu metody fotograficznej Cymermana i Hopfera (1988), zmodyfikowanej przez Hajnrych (2006). Metoda polegała na ocenie 426 fotografii wykonanych z 72 stanowisk dokumentacyjnych, zlokalizowanych wzdłuż doliny rzeki Mrogi. Na podstawie wyników oceny wydzielono pięć klas atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Największy udział mają tereny o niewielkiej i przeciętnej atrakcyjności wizualnej, a obszarów o dużej i bardzo dużej atrakcyjności jest niewiele. Do artykułu dołączono opracowaną na podstawie badań mapę atrakcyjności wizualnej krajobrazu.
EN
The main aim of this paper was an evaluation of the visual attractiveness of landscape of the Mroga valley and its surroundings in the administrative borders of the Dmosin commune. That evaluation was made by a photographic method of Cymerman and Hopfer (1988), modified by Hajnrych (2006). The method was based on an evaluation of 426 photographs taken at the 72 documentation sites located along the valley of Mroga river valley. On the basis of results of the assessment, it established five classes of visual attractiveness of the landscape were established, of which the largest share included areas of low and average visual attractiveness. Areas of high and very high visual attractiveness were few. A map of visual attractiveness of the landscape was made.
Year
Volume
14
Physical description
Dates
published
2015
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/17209
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_17209
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.