PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2000 | 5 |
Article title

Studia nad bionomią, fenologią i rozmieszczeniem geograficznym koszówek (Lepidoptera, Psychidae) na obszarze Polski

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W zaistniałej sytuacji, kiedy w zasadzie niewiele wiadomo na temat
gatunków należących do rodziny Psychidae w Polsce, uzasadnione wydaje
się podjęcie badań i sformułowanie celów niniejszej pracy, którymi są:
• ustalenie listy gatunków Psychidae Polski łącznie z formami ich występowania;
• opracowanie fenologii poszczególnych gatunków, zwłaszcza określenie
okresu pojawu postaci dorosłych;
• analiza rozmieszczenia poszczególnych gatunków w Polsce na tle ich
ogólnego areału występowania.
Keywords
EN
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
2000
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15907
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15907
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.