PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1984 | 2 |
Article title

Flora uroczyska Szczawin i Krogulec w województwie miejskim łódzkim

Authors
Content
Title variants
PL
Floristic studies in the forest complexes of Szczawin and Krogulec in Łódź city voivedeshp
Languages of publication
Abstracts
PL
Praca zawiera wykaz gatunków flory dwóch uroczysk leśnych, położonych
na północ od Łodzi. Ogółem stwierdzono 364 gatunki, w tym 311 roślin
naczyniowych, 44 gatunki mchów i 9 gatunków wątrobowców. We florze badanych
uroczysk zwraca uwagę stosunkowo duży udział roślin naczyniowych,
tworzących głównie w zespołach grądowych wielobarwny aspekt
wczesnowiosenny. Do rzadkości florystycznych w okolicach Łodzi należą:
Lycopodium complanatum, Pulsatilla patens, P. vernalis, Hedera helix (kwitnący),
Polygonatum verticillatum i Cephalanthera rubra. Znaleziono 12 gatunków
podlegających ochronie zupełnej oraz 6 podlegających ochronie
częściowej.
EN
Floristic studies performed in the years 1971—1976 in the forest complexes of Krogulec and Szczawin (Łódź city voivodeship) demonstrated the presence of 311 species of vascular plants, 44 species of Musci and 9 species of Hepaticae. In both forest complexes, fir occurs in the tree cover and in the undergrowth, reaching here northern border of its spread. From among mountain species, fir is accompanied sporadically by Dryopteris austriaca and Polygonatum verticillatum. Moreover, the following species, rare in the neighbourhood of Łódź, are noteworthy: Lycopodium complanatum, Pulsatilla patens, P. vernalis, Hedera helix (flowering), Cephalanthera riibra and Corydalis solida.
Keywords
Year
Volume
2
Physical description
Dates
published
1984
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15639
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15639
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.