PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1981 | 1 |
Article title

Flora porostów Wzgórz Radomszczańskich i ich pobrzeży

Content
Title variants
PL
Lichen flora of Radomszczańskie Hills and their borders
Languages of publication
Abstracts
EN
This paper presents a list of 262 lichen species, belonging to 29 families
and 55 gene"ra, and their distribution within the mesoregion of Radomszczańskie
Hills (WR), a part of the Central Little Poland Upland (Kondracki 1977) and within the adjoining fragments of the mesoregions of
Piotrków Plain (RP) and Włoszczów Basin (NW). These data, unpublished up to
now, collected in the years 1968-1976, throw some light on the question of
the geobotanic appurtenance of this region of Central Poland.
The lichen flora of this area is characterized by an important contribution
of species associated with mountain, upland and lowland centers of
occurrence, e. g.i Petractis clausa, Bacidia subincompta, B. intermedia,
Thelocarpon epibolum, Coniocybe sulphurea, Chaenotheca hispidula, Calicium
vlrlde, C. abietinum, Operographa vermicellifera, Schismatomma abletlnum,
Lecidea scabra, L. meiocarpoldes, Acarospora heppii and Lecanora grummosa.
A new for science taxon with the rank of form: Parmella fuliginosa for. endoferruglnea
Czyż. (Czyżewska 1976) and a new species for the
Polish lichen flora, Calicium llgnicolum Nadv., are also noteworthy.
Distribution of 139 lichen stands is presented on Map 1. A list of the
stands ind their abbreviations are contained on pages 228
PL
Praca zawiera ewidencję i rozmieszczenie 262 gatunków porostów mezoregionu
Wzgórz Radomszczańskich oraz przylegających doń fragmentów
mezoregionów Równiny Piotrkowskiej i Niecki włoszczowskiej. Są to nie
publikowane dotychczas dane florystyczne, zebrane w latach 1968-1976
z 139 stanowisk. Na uwagę zasługują: nowy dla nauki takson w randze
formy: Parmelia fuliginosa for. endoferruginea Czyż., nowy dla flory
porostów Polski gatunek Calicium lignicolum Nadv. oraz gatunki związane
z górskimi bądź wyżynnymi ośrodkami występowania, rzucające pewne
światło na zagadnienie przynależności geobotanicznej tego, dobrze wyodrębnionego
fizjograficznie, fragmentu Polski środkowej.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15593
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15593
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.