PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1981 | 1 |
Article title

Flora segetalna Wzniesień Łódzkich

Content
Title variants
PL
Segetal flora of Łódź Upland
Languages of publication
Abstracts
EN
The segetal flora of the Łódź Upland includes 302 species of vascular
plants and 8 species of Bryophyta. A high contribution of apophytes is typical
for this flora (174 species). From among the apophytes, meadow and waterside
plants (57 and 34 species, respectively) are dominating. This is
due, among others, to the effect of seminatural associations on the composition
of the segetal flora of this region. The group of anthropophytes includes
128 species, with a dominance of archeophytes (89 species) and a
significant share of epecophytes (18 species).
For the flora studied, a preponderance of short-lived species (192) and
therophytes (174 species) is characteristic.
PL
W pracy podano wykaz stanowisk 310 gatunków chwastów, zanotowanych
w latach 1973-1977 na siedliskach segetalnych Wzniesień Łódzkich. Poza
tym przedstawiono ogólną charakterystykę flory segetalnej tego mezoregionu.
Na podstawie analizy zebranego i zestawionego materiału
stwierdzono zależność składu flory segetalnej omawianego obszai^i od
warunków przyrodniczych, poziomu kultury rolnej i nasilenia procesów
urbanizacyjnych. Na skutek wzmożonej antropopresji zaznacza się wulgaryzacja
i kosmopolityzacja flory segetalnej tej części środkowej
Polski.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15584
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15584
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.