PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1981 | 1 |
Article title

Brioflora kompleksów leśnych Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego, cz. I

Content
Title variants
PL
Bryoflora of forest complexes of the Bełchatów Industrial District, part I
Languages of publication
Abstracts
EN
The paper(lst part of a longer series is based on results of studies
performed within the project 09.10., research subject 09.10.03.01.10: "Effeet of the excevation mine and electricity works on forest complexes of
the Beichatow Industrial District - documentation floristic-phytosociological
studies" supported by the Forestry Research Institute in Warsaw.
On the basis of the obtained results, conclusions are made concerning
the remodelling of exploited tree stands related to the drying of the territory
due to the mine development and to an expected action of industrial
emissions. ,
Detailed bryological studies undertaken on the above basis and employing
the unusual ecological sensitivity of Bryophyta should bring valuable
data on the intensity of environmental alterations. Moreover, the progressing
drying of the territory will result in a rapid disappearance of a
considerable part of hydrophilic Bryophyta.
PL
Przedstawiona praca (I część dłuższego cyklu) oparta jest na wynikach
badań prowadzonych w zakresie problemu węzłowego 09.10., w temacie
badawczym 09.10.03.01.10 pt. Wpływ kopalni odkrywkowej i elektrowni
na kompleksy leśne Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego - dokumentacyjne
badania florystyczno-fitosocjologiczne, finansowanym przez
Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie.
Na podstawie wyników badań formułowane będą wnioski dotyczące przebudowy
drzewostanów gospodarczych, zmieniających się pod wpływem osuszania
terenów wokół kopalni oraz w związku z działaniem emisji przemysłowych.
Podjęte badania briologiczne, oparte na szczególnej wrażliwości
ekologicznej mszaków, dostarczą cennych danych wskazujących na intensywność
zmian zachodzących w siedliskach.
Keywords
Year
Volume
1
Physical description
Dates
published
1981
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15582
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15582
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.