PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1995 | 11 |
Article title

Die Elementarisierung als didaktisches Prinzip

Content
Title variants
DE
Elementaryzacja jako zasada dydaktyczna
Languages of publication
Abstracts
PL
Dla poglądowego i zrozumiałego przedstawienia skomplikowanych faktów lub treści,
niezbędne jest przedstawienie ich w sposób uproszczony, pokazując to co jest najistotniejsze.
Tę metodę dydaktyczną nazywam elementaryzacją. Elementaryzacja odgrywa również ważną
rolę w obrębie analityki instrumentalnej jeżeli chce się zasady i metody pomiarowe przedstawić
uczniom czy studentom w sposób zrozumiały. Współczesna aparatura naukowa i kontrolno-
pomiarowa, zbudowana w postaci bloków elektronicznych jest do tego celu nieodpowiednia.
Zasadne jest więc opracowanie uproszczonej aparatury do celów dydaktycznych, aby w ten
sposób odpowiednie metody analityczne i funkcjonowanie aparatury mogło być lepiej zrozumiane.
Elementaryzję przedstawiono na przykładzie chromatografii gazowej i polarografii.
Keywords
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
1995
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15545
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15545
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.