PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1995 | 11 |
Article title

Propozycja wprowadzenia pojęcia dysocjacji jonowej na lekcjach chemii w szkole podstawowej

Content
Title variants
PL
Ein Vorschlag zur Einführung des BegrilTs ’’Ionische Dissoziation” im Chemieunterricht in der Grundschule
Languages of publication
Abstracts
PL
Absolwenci szkół podstawowych twierdzą, że przyczyną dysocjacji jonowej
elektrolitów jest przepływ prądu elektrycznego, a nie polarne cząsteczki wody.
Naszym zdaniem powodem takiego twierdzenia jest to, że lekcję dotyczącą
dysocjacji jonowej rozpoczyna się od doświadczenia obrazującego przepływ prądu
elektrycznego przez roztwory kwasów, zasad i soli. W związku z tym zaproponowano
tok takiego postępowania nauczyciela, dzięki któremu młodzież nie będzie myliła
pojęć i będzie potrafiła prawidłowo rozpoznać przyczynę dysocjacji. Należałoby
naszym zdaniem m. in. wprowadzić i posługiwać się określeniem „dysocjacja
jonowa” zamiast „dysocjacja elektrolityczna” Podstawą zaś określenia „dysocjacja
jonowa” winno być doświadczalne wyznaczanie stężenia nasyconego roztworu
soli metodą ebulioskopową (podwyższenie temperatury wrzenia roztworu) a badanie
przepływu prądu przez te roztwory może służyć do powtórzenia i utrwalenia
materiału. Przedstawiono także zestaw doświadczeń ilustrujących proces dysocjacji
jonowej oraz umożliwiających uczniom dokonanie podziału elektrolitów na słabe
i mocne.
DE
Die Grundschulabsolventen meinen, daß die Ursache der ionischen Dissoziation der
Elektrolyten ein Durchfluß des elektrischen Stroms ist und nicht die polaren Wassermolekülen.
Der Grund dieser falschen Meinung ist, daß man der Unterricht über ionische Dissoziation
mit dem Versuch des Durchflußes des Stroms in Säure-, Base- und Salzlösungen beginnt. In
diesem Zusammenhang schlagen wir das Schema der Handlungsweise des Lehrers vor, das
den Schülern die Ursache der Dissoziation richtig erkennen hilft. Unserer Meinung nach soll
man, u.a. den Begriff Jonische Dissoziation” statt „elektrolitische Dissoziation” einführen.
Die Grundlage des Begriffs „ionische Dissoziation” soll der Versuch - „Ebulioskopiekonstante
der Lösungen” sein. Der Versuch, der den Durchfluß des Stroms in diesen Lösungen zeigt,
kann zur Wiederholung und Festigung des Materials dienen. Wir präsentieren auch die
Zusammenstellung der Versuche, die den Prozeß der ionischen Dissoziation zeigen und den
Schülern helfen, die Elektrolyte in starke und schwache Elektrolyte einzuteilen.
Keywords
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
1995
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15487
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15487
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.