PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1995 | 11 |
Article title

Cele operacyjne w nauczaniu zagadnień z elektrochemii

Authors
Content
Title variants
PL
Die Operationsziele im Elektrochemieunterricht
Languages of publication
Abstracts
PL
Obecnie programy nauczania chemii pozostawiają nauczycielowi dużą swobodę
w doborze treści i metod nauczania. Dlatego też coraz większe znaczenie
w kształtowaniu i wychowaniu odgrywa świadomość celów dydaktycznych.
Współczesna dydaktyka zaleca formułowanie celów operacyjnych, to znaczy
takich, które opisują zmiany, jakie powinny zajść w wiadomościach, umiejętnościach,
działaniach i postawach uczącego się. Tak rozumiane cele określają w sposób
ścisły oczekiwane wyniki kształcenia i ukierunkowują proces nauczania na ich
osiągnięcie. Przedstawiono cele operacyjne, które opisują końcowe wyniki kształcenia
z elektrochemii na poziomie szkoły średniej.
DE
Die gegenwärtigen Lehrprogramme im Chemieunterricht lassen dem Lehrer große Wahlfreiheil,
wenn es um Lehrinhalte und Lehrmethoden handelt. Deshalb ist von großer Bedeutung, die
didaktischen Ziele im Lehrund Erziehungsprozeß bewußt zu formulieren. Die gegenwärtige
Didaktik empfiehlt Formulierung der Operationsziele. Gemeint hier sind die Ziele, die
Veränderungen in der Wissensaneignung, in der Fähigkeiten und Aktivitäten des Lernenden
beschreiben. Diese Ziele bestimmen die Resultate des Lehrprozesses präzise und leiten ihn in
die richtigen Bahnen. Es wurden die Operationsziele dargestellt, die die Endergebnisse der
Elektrochemiebildung in der Oberschule beschreiben.
Keywords
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
1995
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15485
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15485
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.