PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1995 | 11 |
Article title

200 Jahre „Pulsierendes Quecksilberherz” . Zur Geschichte und Theorie eines faszinierenden elektrochemischen Versuches

Content
Title variants
DE
200 lat „Pulsującego Serca Rtęci” . Przyczynek do historii fascynującego elektrochemicznego doświadczenia
Languages of publication
Abstracts
PL
„Pulsujące serce rtęci” od czasu jego odkrycia przez Aleksandra Voltę w roku 1800
wzbudziło zainteresowanie wielu badaczy. W roku 1829 Friedlieb Ferdinand Runge nadał temu
doświadczeniu ostateczny kształt. Z biegiem lat znajdowano rozmaite wyjaśnienia tego
doświadczenia. Badania Lippmanna pokazały, że zależność napięcia powierzchniowego rtęci
od potencjału można opisać nieliniową krzywą elektrokapilamą. Nasze obserwacje zmiany
potencjału rtęci, wsparte komputerowo, doprowadziły do zadowalającego wyjaśnienia tego
fenomenu.
Keywords
Year
Volume
11
Physical description
Dates
published
1988
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15482
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15482
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.