PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1991 | 9 |
Article title

Separation of aminoalcohols by HPLC with binary mobile phase containing nickel (II) chelate additive

Content
Title variants
EN
Rozdzielanie aminoalkoholi alifatycznych metodą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej z dwuskładnikową fazą ruchomą zawierającą kompleksy chelatowe Ni(II)
Languages of publication
Abstracts
EN
A system of coordinatively unsaturated metal complexes
is introduced as a mobile phase modifier for high performance
liquid chromatography HPLC. Unlike previous ionic
metil additives Ni(aaec) is a neutral, square planar complex
capable of producing highly selective and effective separations of polar conpounds. Interaction with the metal complex
and the subsequent increase in a solute retention is shown
to be dependent on steric, dipole and solvatation effects.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wykorzystania koordynacyjnie nienasyconych
kompleksów chelatowych Ni(II) jako modyfikatorów fazy
ruchomej dichlorometan-woda (80 + 20), stosowanej w wysoko sprawnej
chromatografii cieczowej (HPLC). Przebadano wpływ zmiany stężenia
dodawanego chelatu do fazy ruchomej na uzyskiwaną zdolność rozdzielczą
kilkunastu dietanoloamin alifatycznych. Stwierdzono, Ze
powstawanie asocjatów typu chelat Ni(II)-aminoalkohol w fazie ruchomej
prowadzi do zwiększenia selektywności rozdziału mieszaniny
badanych związków. W zastosowanej fazie ruchomej występujący proces
tworzenia asocjatów typu chelat Ni(II)-aminoalkohol jest prawdopodobnie
zjawiskiem konkurencyjnym w stosunku do samoasocjacji cząsteczek
aminoalkoholi oraz powstawania asocjatów typu rozpuszczalnik
polarny - aminoalkohol.
Keywords
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15472
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15472
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.