PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1991 | 9 |
Article title

Influence of ionic association on viscosity of electrolyte solutions. I . A new approach to the Jones-Dole equation

Authors
Content
Title variants
EN
Wpływ asocjacji jonowej na lepkość roztworów elektrolitów. I . Nowe postacie równania Jonesa-Dole’a
Languages of publication
Abstracts
EN
The extended forms of Jones-Dole equations have been
proposed taking into account the occurence of ionic equilibria
in electrolyte solutions of the type KA₂, K₂A and K₃A
where K means cation and A anion respectively.
PL
Zaproponowano rozszerzono wersje równania Jonensa-Doel’a, które
uwzględniają równowagi jonowe występujące w roztworach elektrolitów
niecałkowicie zdysocjowanych typu KA₂, K₂A, KA₃ i K₃A, gdzie: K -
kation, A - anion. Współczynniki A i B proponowanych równań związane
z oddziaływaniami typu jon-jon i jon-rozpuszczalnik przypisano
ściśle określonym jonom i parom jonowym.
Keywords
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15461
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15461
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.