PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1998 | 12 |
Article title

Oszillationserscheinungen an einer Flüssigen Galliumelektrode

Content
Title variants
DE
Oscillations on Liquid Gallium Electrode
DE
Oscylacje na ciekłej elektrodzie galowej
Languages of publication
Abstracts
DE
Das Phänomen des pulsierenden Quecksilberherzens ist seit etwa 200 Jahren bekannt. In
einem kürzlich erschienenen Artikel konnten wir eine vollständige Erklärung dieses faszinierenden
Phänomens liefern, in der wir uns ausschließlich auf das Phänomen der Elektrokapillarität stützen.
Ausgehend von den Ergebnissen zum pulsierenden Quecksilberherz untersuchten wir das
Galliumsystem. Es war anzunehmen, daß auch in diesem System sichtbare Oszillationen
hervorgerufen werden können, deren ursächliches Zustandekommen ebenso mithilfe der
Elektrokapillarität erklärt werden kann. Dennoch mußten die Oszillationsbedingungen gänzlich
andere sein, da Gallium (und seine Verbindungen) andere elektrochemische Potentiale ausbildet als
Quecksilber. Mit der Zugrundelegung der Theorie der Elektrokapillarität gelang es, die
Bedingungen für das pulsierende Galliumherz unter verschiedenen Bedingungen zu finden und eine
befriedigende Erklärung der Vorgänge mithilfe der Elektrokapillarität zu geben. Darüber hinaus
fanden wir unerwartet eine völlig neue Oszillationsart, deren Zustandekommen keinerlei weitere
Elektroden erfordert. Dieses eigenartige, vielleicht als „Eigenoszillation“ zu bezeichnende
Phänomen, wird in naher Zukunft untersucht werden.
EN
The phenomenon of the so-called beating mercury heart is known since about 200 years.
We recently inspected it and gave a satisfying explanation by using only the phenomenon
of electrocapillarity. Turning out from this phenomenon of the beating mercury heart we
examined the gallium system. Complying with the terms from the known system it was to be
expected to obtain visible electrocapillaric caused oscillation likewise. Nevertheless the terms
of obtaining oscillations needed to be completely different because of the rearranged
electrochemical potential from gallium compared to the electrochemical potential from
mercury. Applying the base of electrocapillarity it succeed to find out the terms of oscillation from the beating gallium heart under various preconditions and to give a satisfying explanation
by using the phenomenon of electrocapillarity. Moreover there was discovered a new sort of
oscillation without use of any additional electrode material. These peculiar “self-driven
oscillations” will have to be examined in the near future.
PL
Zjawisko oscylacji kropli rtęci znane jako „bijącego serce rtęci” zaobserwowano już prawie
200 lat temu. W pracy podjęto udaną próbę scharakteryzowania, w podobny sposób zachowania się
ciekłego galu w wodnych roztworach różnych elektrolitów o różnych stężeniach. W układzie
pomiarowym zastosowano elektrodę platynową jako elektrodę polaryzującą, natomiast jako
elektrody pomocnicze stosowano aluminium, platynę lub czerń platynową. Krzywe polaryzacyjne
analizowano za pomocą odpowiednio zaprogramowanego komputera. Krzywa elektrokapilarna,
wykazuje maksimum w potencjale ładunku zerowego, a określonym wartościom potencjałów
polaryzacji towarzyszą oscylacje potencjału elektrody galowej, w dużym stopniu analogiczne do
znanych oscylacji kropli rtęci. Oscylacje kropli galowej wykazują większą częstotliwość w
porównaniu z rtęcią, a towarzyszący im tzw. potencjał ciszy jest zbliżony do potencjału ładunku
zerowego galu. Zjawisko to zostało wytłumaczone zróżnicowaną gęstością ładunku wewnątrz
elektrody i w otaczającym ją elektrolicie. Powoduje to cykliczne ładowanie-rozładowanie tak
wytworzonego kondensatora kulistego, co uwidocznione jest w cyklicznych impulsach
potencjałowych, których kształt zależy od rodzaju i stężenia elektrolitu.
Keywords
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
1998
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15442
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.