PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1998 | 12 |
Article title

Zur Verseifung von Diisooctylphthalsäureester durch methanolische Kaliumhydroxid-Lösungen

Content
Title variants
DE
Concerning the Reaction of Diisooctylphthalate and Potassium Hydroxide in Methanolic Solutions
DE
Zmydlanie estru diizooktylowego (di-2-etylo-heksylowego) kwasu ftalowego w metanolu, w obecności worotlenku potasu
Languages of publication
Abstracts
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań zachowania się estru diiozooktylowego (di-2-etyloheksylowego)
kwasu ftalowego w obecności worotlenku potasu. Ester diizooktylowy kwasu
ftalowego został wybrany jako układ modelowy, dla ustalenia warunków przemiany polimerów.
Opisano również warunki przeprowadzenia reakcji, a także podano sposób identyfikacji produktów
reakcji. Podano również mechanizm transformacji estru diizooktylowego kwasu ftalowego do soli
potasowej kwasu, w metanolowym roztworze wodorotlenku potasu.
Keywords
Year
Volume
12
Physical description
Dates
published
1998
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15439
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.