PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1991 | 9 |
Article title

Enthalpy of NaI dissolution in aqueous hydrophylic urea derivatives solutions at 298.15 K

Content
Title variants
EN
Entalpie rozpuszczania NaI w wodnych roztworach hydrofilowych pochodnych mocznika w temperaturze 29B.15 K
Languages of publication
Abstracts
EN
Financial support of th is work from the CPBP 01.15 programme
is kindly acknowledged.
EN
Enthalpies of dissolution of NaI in aqueous solutions
of thiourea and hydroxyurea have been measured at 298.15 K.
The enthalpic pair interaction coefficients of urea derivatives molecule - NaI have been determined using standard
enthalpies of NaI in water and aqueous solutions of ureas.
PL
Zmierzono całkowitą entalpię rozpuszczania Nal w zakresie stężeń
0,002-0,05 mol(NaI)kg (rozpuszczalnika) w wodzie i wodnych
roztworach zawierających 0,1, 0,7, 1,0 i 1,5 mol TU lub HU/kg H₂O.
Wyznaczono entalpowe współczynniki oddziaływania cząsteczka pochodnej
mocznika - uśredniony jon NaI w roztworze wodnym i porównano z
analogicznymi wartościami odnoszącymi się do mocznika i jego hydrofobowych
pochodnych.
Keywords
Year
Volume
9
Physical description
Dates
published
1991
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15434
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15434
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.