PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1985 | 5 |
Article title

Optimization of chromatographic separation of solvent mixture based on thermodynamic functions of adsorption and dissolution

Content
Title variants
EN
Optymalizacja warunków chromatograficznego rozdzielania mieszaniny rozpuozczalników w oparciu o termodynamiczne funkcje adsorpcji i rozpuszczania
Languages of publication
Abstracts
PL
Powielono z maszynopisu dostarczonego przez autorów
PL
Wykorzystując dane chromatograficzne wyznaczono ciepła
adsorpcji na Chromosorbie W AW DMCS, oraz ciepła rozpuszczania
w fazie silikonowej 0V-101, sześciu rozpuszczalników: ketonu
actylo-etylowego, alkoholu n-butylowego, ketonu metyloizobutylowego,
octanu n-butylu, p-ksylenu i o-ksylenu. Przebadano
zmiany w wartościach ciepła rozpuszczania badanych związków w
zależności od procentowej zawartości stacjonarnej fazy 0V-101
osadzonej na Chromosorbie W AW DMCS. Wykazano, że wartości
ciepeł rozpuszczania wzrastają wraz z zawartośoią fazy 0V-101
aż do 10 % wag.
W oparciu o uzyskane wyniki opracowano chromatograficzną
metodę rozdzielania mieszaniny złożonej z powyższych rozpuszczalników,
współwystępującej z solwentnaftą i benzyną lakową C.
Keywords
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
1985
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15432
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15432
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.