PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1985 | 5 |
Article title

Oxidation reactions of cis- and trans-aconitic acids with cerium (IV) ions in aqueous solutions of perchloric acid

Content
Title variants
EN
Reakcje utleniania kwasów cia- i trans-akonitowych jonami Ce (IV) w wodnych roztworach kwasu nadchlorowego
Languages of publication
Abstracts
PL
Powielono z maszynopisu dostarczonego przez autorów
EN
The stoichiometry and products of oxidation have been
determined. Kinetics of oxidation reactions of cis- and
trans-aconitic acid was investigated. By means of
Ostwald's method the partial orders of the reaction were
determined. It was shown, that the oxidation runs in
two rate determining steps where the one of these steps
may be regarded as a transformation occuring without participation
cerium (IV)ions. Also activation energies of
these steps have been determined. The most propable mechanism
of oxidation of these compounds was proposed.
PL
Wyznaczono stechiometrię oraz ustalono produkty reakcji utlenienia.
Zbadano kinetykę reakcji utleniania kwasów cis- i
trans-akonitowych nadchloranem cerowym. Wyznaczono przy pomocy
metody Ostwalda oząstkowe rzędy reakcji. Wykazano, iż przebiega
ona w dwóch stadiach limitujących szybkość utleniania, przy
czym jedno ze stadiów jest przemianą zachodzącą bez udziału
jonów cerowych.
Wyznaczono również energię aktywacji etapów reakcji. Zaproponowano
najbardziej prawdopodobny mechanizm procesu.
Keywords
Year
Volume
5
Physical description
Dates
published
1985
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15428
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15428
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.