PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1987 | 7 |
Article title

Electrochemical polarization studies on the nature and breakdown of the passive films on iron and stainless steel

Authors
Content
Title variants
EN
Badania natury elektrochemicznej polaryzacji i pęknięć pasywnych warstw na żelazie i stali nierdzewnej
Languages of publication
Abstracts
PL
Zastosowano metodą galwanostatyczną z przerywanym impulsem prądowym i metodą
quasi-potencjostatyczną do polaryzacji elektrod żelaznej i stalowej (Cr 15,
Ni 13, Mo 2) w wodnych roztworach Na₂SO₄ z udziałem i bez udziału jonów Cl¯
oraz H₂S. Podano dla układów Fe-H₂O Fe-S-H₂O wpływ pH i gęstości prądu polaryzacji
na przebieg diagramów potencjał-czas. Omówiono otrzymane produkty korozji
oraz stabilność warstwy pasywnej. Zróżnicowanie charakteru warstw pasywnych
na żelazie i na stali wskazuje na ich własności ochronne i odporność na pękanie.
EN
Intermittent galvanostic and quasi-pfitentiostatic polarization measurements
were carried out in Na₂SO₄ solutions in the absence and presence of
Cl¯ ions and H₂S using iron and stainless steel electrodes. With consideration
to the Fe-H₂O binary and Fe-S-H₂O ternary systems, and also the
effects of pH and polarizing current density on the shape of the potential
vs. time diagrams, conclusions were drawn concerning the corrosion products
anticipated under the given conditions, and also the stability of
the passive films. The differences in character of the passive films on
iron and stainless steel are reflected primarily in their degree of protectiveness
and their susceptibility to breakdown.
Keywords
Year
Volume
7
Physical description
Dates
published
1987
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15394
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.