PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1985 | 4 |
Article title

Oxidation of benzenesulphonic acid derivatives with cerium (IV) in perchloric acid solution

Content
Title variants
EN
Utlenianie pochodnych kwasu benzenosulfonowego cerem (IV) w roztworze kwasu nadchlorowego
Languages of publication
Abstracts
EN
The effact of several reagents on the oxidation rate of o-
- and p-toluenesulphfonic acids and p-toluenesulphfonamide was ascertained
by potentiometric determination of cerium ions concentration.
It was shown that the transfer of the first electron is
the step limiting the rate of these processes in the reaction
mixtures where perchloric acid concentrations are of the order
of l-4 mole/1 while in the case of concentrations of 8-10 mole/1 the decisive step is the transfer of the fifth electron.
In addition to this benzoic acid was isolated and identified as
one of the intermediate products arising during oxidation of the
compounds under study.
PL
Określono wpływ poszczególnych reagentów na szybkość utleniania
kwasów o- i p-toluenosulfonowego oraz p-toluenosulfonamidu
drogą potencjometrycznego oznaczania stężenia jonów cerowych w
w próbkach mieszanin reagujących za pomocą roztworów szczawianu
sodowego. Wykazano, że proces przekazania pierwszego elektronu
jest etapem ograniczającym szybkość tych reakcji w mieszaninach
reagujących o stężeniach kwasu nadchlorowego 1-4 mol/l, natomiast przy stężeniach 6-10 mol/1 decydujące znaczenie ma etap przekazania
piątego elektronu. Wydzielono i zidentyfikowano jeden z produktów
pośrednich powstających w reakcji utleniania ~ kwas benzoesowy
.
Keywords
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
1985
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15368
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15368
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.