PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
1985 | 4 |
Article title

Kinetics of oxidation acrylic amide with cerium (IV) perchlorate

Content
Title variants
EN
Kinetyka utleniania amidu kwasu akrylowego nadchloranem cerowym (IV)
Languages of publication
Abstracts
EN
The aaparoaatrlc method without the applied external potential
was used for the measurements of the reaction rate of cerious
perchlorate connected with the acrylic amide oxidation process
with cerium (IV) in the presence of the perchlorate acid. The influence
of temperature of the reaction rate was also investigated.
The oxidation of acrylic acid by means of the cerium ions is
not described in literature.
PL
Zbadano stechiometrię i szybkoóć reakcji utleniania amidu
kwasu akrylowego nadchloranem cerowym w środowisku kwasu nadchlorowego.
W pracy wykazano, źe rząd reskcji względem amidu kwasu akrylowego jeet równy zeru, natomiast rządd względem nadchloranu cerowego
nie jest stały (O,2-0.6), co wskazuje na przebieg reakcji
według dwóch różnych mechanizmów.
Ns podstawie danych eksperymentalnych obliczono energię aktywacji,
która w przedziale toapsratur 323-353 K wynosi 18.3
kcal/mol. Zaproponowano również prostą metodę analityczną pozwalającą oznaczyć ilościowo amid kwasu akrylowego.
Keywords
Year
Volume
4
Physical description
Dates
published
1985
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://hdl.handle.net/11089/15362
YADDA identifier
bwmeta1.element.hdl_11089_15362
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.